wtorek, 31 maja 2016

Mój dom, moja rodzinaMa podłogę, ściany i dach,
Stół, krzesła i kilka szaf,
Komódkę, wieszak i biurko,
Okno, a za nim podwórko
         (Danuta Ludwiczak „Mój dom”)
     Jak ważna jest rodzina? Kto jest bliską i dalszą rodziną? Jak ważnymi osobami są dla nas rodzice ? Jak spędzamy wspólnie czas? Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi z dziećmi Z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Dla rodziców za ich trud i poświęcenie wykonaliśmy ogromne serce, symbol wdzięcznościpiątek, 20 maja 2016

Jan Brzechwa i Julian Tuwim na bis     Ponowne spotkanie z klasyką literatury dziecięcej, ciągle aktualnymi wierszami Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, mimo, że od czasu , kiedy tworzyli minęło już ponad  pół wieku. Dzieciom bardzo podobały się wierszyki, a niektóre nawet recytowali wspólnie z nami, by na koniec zajęć wcielić się w małe role aktorskie przy wierszu  Juliana Tuwima „Rzepka
Kaczka dziwaczka

Hipopotam

Na straganie

Kotek
Spóźniony słowik


Okulary

Pstryk

Rzepka

Tak się zawzięli,tak się nadęli, że nagle rzepkę trrrrach!- wyciągnęli!

czwartek, 19 maja 2016

Bawimy się wierszami     Po raz kolejny na naszych zajęciach  sięgnęliśmy po klasykę literatury dziecięcej, nieśmiertelne wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Wierszyki są doskonałym materiałem do czytania dla najmłodszych, strawą dla ducha, którą należy serwować równie często jak posiłki.  Brzechwa i Tuwim przedstawia  świat pełen przygód, gdzie  głównymi bohaterami są zwierzęta oraz warzywa, uosabiające ludzkie wady i słabości. Biblioteczną scenę opanowały : Kaczka Dziwaczka, Hipopotam, Kotek, Słoń Trąbalski, Samochwała, Skarżypyta oraz roztargniony Pan Hilary. Naszym dzisiejszym gościom bardzo podobały się  interpretacje twórczości tych niezapomnianych poetów.

Wojewódzki konkurs literacko-plastyczny: Rodzina, tu wszystko się zaczynaREGULAMIN KONKURSU

I. Informacje o konkursie
Konkurs nawiązuje do XVIII warmińsko-mazurskich Dni Rodziny

II. Cel konkursu
1)    Rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci
2)    Budowanie systemu wartości oraz znaczenia rodziny
3)    Pogłębienie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, pełnieniem ról dziadków, rodziców, problemami i zagrożeniami współczesnej rodziny.

III. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 31 w Olsztynie

IV. Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z województwa warmińsko-mazurskiego.

V. Forma zadania konkursowego
- Książka w formacie A4 – opowieść o rodzinie
- Praca indywidualna
Przedszkolaki, zapraszamy Was do przedstawienia ciekawego wydarzenia czy niezwykłych historii jakie wydarzyły się w waszej rodzinie. Historie trzeba opisać samemu (może być hasłowo) albo z pomocą dorosłych oraz zilustrować dowolną techniką plastyczną.

VI. Termin składania prac
Prace konkursowe z metryczką (imię nazwisko dziecka, wiek, nazwisko opiekuna, nr przedszkola, dane kontaktowe opiekuna) należy dostarczyć lub przesyłać listownie do Przedszkola Miejskiego Nr 31 w Olsztynie ul. Wańkowicza 4 do dnia 06. 06. 2016r

VII. Termin ogłoszenia wyników konkursu
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola http://www.przedszkole31olsztyn.cba.pl/ w zakładce KONKURSY w terminie do 23 .06. 2016r. Zwycięzców poinformujemy mailowo lub telefonicznie.

VIII. Nagrody
Dostarczone prace będą rozpatrywane przez jury konkursowe. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech zwycięzców, oraz dyplomy i podziękowania dla wszystkich uczestników.

IX. Kryteria oceny
Jury konkursu uwzględni następujące kryteria:
- zgodność pracy z tematem konkursu,
- oryginalność oraz czytelność przekazu treści zawartej w haśle konkursu,
- walory artystyczne,
- ogólne wrażenia estetyczne.

X. Postanowienia końcowe
1.Praca konkursowa nie może naruszać innych praw autorskich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.
2.Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Koszty dostarczenia projektów pokrywa uczestnik. Prace nie będą odsyłane.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
5.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem prosimy o kontakt

Patronat nad konkursem:
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie (Filia nr 5)